Werkwijze vervoer en opslag

Onze werkwijze is snel en eenvoudig. Als je je spullen tijdelijk wilt opslaan, kun je een afspraak maken via de website, onze app of per e-mail. Wij halen de spullen op de afgesproken datum en tijd op, bewaren ze en brengen ze terug als je ze weer nodig hebt. We bewaren de spullen in één van onze opslaglocaties, zodat je daar geen omkijken meer naar hebt. Als je de spullen weer terug wilt, kun je een afspraak maken via de website, onze app of per e-mail. Dit kan tot minimaal 48 uur van tevoren.

Om jou en onze andere klanten de beste service te geven moeten we strak plannen. Wij verwachten daarom dat de spullen die we komen halen op het afgesproken tijdstip op de door jou gekozen locatie, op deugdelijke wijze zijn verpakt en klaar staan voor vervoer. Dit houdt in dat de locatie voor onze citytruck bereikbaar moet zijn en jouw spullen op tijd klaar staan op straatniveau en zo dicht mogelijk bij de plek waar we op toegestane wijze kunnen parkeren, zodat onze sjouwfeur jouw spullen veilig, snel en efficiënt op de laadklep van de citytruck van jou en je sjouwhulp kan aannemen. Onze sjouwfeur helpt vervolgens met het efficiënt inladen van je spullen in de citytruck.

We zijn maar kort aan het laden, maar ook dan moeten we ons aan de regels houden. Het veilig inladen van de spullen in de citytruck is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van jou en de sjouwfeur. Kosten die ontstaan doordat je ons vraagt regels te overtreden, bijvoorbeeld in verband met de wijze van parkeren of het ontbreken van een verhuisvergunning, moeten we aan je doorbelasten. We werken met een strakke agenda. Als we om een bepaalde tijd bij je beginnen en er dingen niet af zijn of gaan zoals gepland, bijvoorbeeld omdat er meer of andere spullen moeten worden opgehaald dan op de lijst vermeld, kan de extra tijd worden doorbelast. Ook mag de sjouwfeur in dat geval weigeren na de afgesproken tijd door te werken, dan wel de klus annuleren als zijn veiligheid of een volgende afspraak hierdoor in gevaar komt.

Als je hebt aangegeven gebruik te willen maken van een van onze sjouwhulpen, moet er rekening mee worden gehouden dat zij geen verhuizers zijn, maar slechts helpen met het sjouwen van je spullen naar de citytruck. Technische of complexe draai en keer acties doen we vaker maar is niet onze specialiteit. Spullen met kwetsbare of bewegende onderdelen dienen vooraf te zijn ingepakt of geseald. Wij proberen zo zuinig mogelijk met jouw spullen om te gaan maar we nemen ze mee zoals we ze door je krijgen aangeboden. Als je kasten niet zijn ingepakt of beschermd met inpakmateriaal is het risico op schade aan je spullen en aan de omgeving groter. Voor eventuele schade die hierdoor ontstaat is Inbox niet aansprakelijk. Onze sjouwfeur kan besluiten spullen niet mee te nemen, als deze niet eenvoudig en zonder vrees voor schade naar de citytruck gesjouwd kunnen worden.

Ook onze sjouwfeurs willen graag gezond oud worden. Daarom mogen ze nooit spullen tillen die zwaarder zijn dan 30kg (per persoon) en niet meer dan drie verdiepingen met de trap. Zaken die niet door het trapgat naar boven zijn gegaan passen niet door hetzelfde trapgat naar beneden. Andersom overigens ook niet. Houd er rekening mee dat je een verhuislift en/of extra sjouwhulp bijboekt als je denkt dat er hoger of zwaarder dan drie verdiepingen en/of 30kg moet worden gesjouwd. Anders moeten we de spullen helaas laten staan. Op het moment dat iets niet blijkt te passen is dat geen probleem. Dan moeten we alleen later terugkomen. Dit brengt dan wel een meerprijs met zich mee. Als eerder geen verhuislift geplaatst kon worden kan dat nu nog steeds niet. We vertrouwen op jouw oordeel en inschattingsvermogen.

Voor het verpakken van je spullen raden we je het inpakmateriaal en de inpakinstructies van Inbox aan. Met de inpakinstructies kun je precies zien hoe je het inpakmateriaal moet gebruiken. Als je hiervoor kiest zijn je spullen tijdens het halen, brengen en bewaren voor een periode van drie maanden aanvullend bij Inbox verzekerd tegen schade. Na de eerste drie maanden worden de extra kosten voor verzekering aan je opslag toegevoegd.

Inbox behoudt zich het recht voor om de afgenomen opslag aan te passen indien de sjouwfeur bij het inladen van de spullen vaststelt dat de aard en omvang van de spullen afwijkt van de opslag of de lijst van spullen. Als je geen aanpassing van de opslag wenst is dit ook geen probleem. In dat geval kunnen we alleen niet alles voor je meenemen.

Als je ervoor kiest je spullen in eigen inpakmateriaal te verpakken, zul je een vrijwaring moeten ondertekenen. Wij kunnen in dat geval niet instaan voor de kwaliteit en conditie van de gebruikte inpakmaterialen en de manier waarop de spullen zijn verpakt. Zorg in dit geval zelf voor verzekering van de spullen. Veel inboedelverzekeraars verzekeren je spullen niet (onbeperkt) buitenshuis. Neem voor vragen contact op met onze klantenservice of je eigen verzekeraar.

Kleine of losse items dienen zo veel mogelijk te worden gebundeld en in dozen opgeslagen. Inpakmateriaal met breekbare spullen moeten aan de buitenkant worden voorzien van een duidelijk zichtbare waarschuwing.

Indien er bijzondere of breekbare spullen zijn, zoals geld en geldwaardige papieren, motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans en vaartuigen en de onderdelen en accessoires die daarbij horen, dan wel kostbaarheden, zoals antiek, kunst, verzamelingen of juwelen en sieraden, moet je dit vooraf bij het plaatsen van de opdracht aangegeven. Dit geldt ook voor eventuele bijzonderheden die het veilig sjouwen en vervoeren van de spullen kunnen bemoeilijken. Dit kunt je doen door deze bij bijzonderheden op de spullenlijst te schrijven.

Inbox behoudt zich het recht voor om vervoer en opslag van spullen te weigeren als zij goede grond heeft te vrezen dat deze bestemd zijn om te worden gebruikt voor illegale, criminele of immorele activiteiten, dan wel deze vanwege kwetsbaarheid of andere redenen niet veilig en efficiënt kunnen worden gesjouwd, vervoerd en/of opgeslagen.

Het is niet toegestaan om spullen mee te geven voor vervoer en opslag, die één of meer van de navolgende eigenschappen bevatten:

  • het afgeven van rook, geuren of stank;
  • bederfelijke waren;
  • afval(stoffen) en asbesthoudende stoffen;
  • chemicaliën, radioactieve stoffen, levende organismen en andere gevaarlijke stoffen;
  • vuurwerk, gasflessen, accu’s, springstoffen, vuurwapens, munitie en andere brandbare en ontvlambare materialen en vloeistoffen;
  • illegaal (verkregen) materialen, waaronder gestolen goederen, smokkelwaar en drugs;

Inbox behoudt zich het recht voor om bij gegronde vrees voor overtreding van het bovenstaande nader onderzoek te (laten) verrichten en gepaste maatregelen te treffen.

Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig met je spullen omgaan. Toch kan er altijd iets misgaan. Als dat gebeurt, horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij dit zorgvuldig kunnen oplossen. Om een goede afwikkeling mogelijk te maken hanteren wij een stappenplan bij schade, die in alle gevallen moet worden gevolgd.

Binnen twee minuten weten welk abonnement je nodig hebt? Bereken het zelf Ik wil advies